Säteriets historia

Området kring gården har gamla anor och många fornminnen vittnar om att detta är gammal kulturbygd. Idingstad hette tidigare Ydhingstadhir och omnämns första gången i skrift redan 1315.

I slutet av 1500-talet bestod Idingstad av fem gårdar och ungefär samtidigt träder den böhmiska släkten Copp in i gårdens historia.
År 1579 förvärvade Johan Copp en broderslott i egendomen. Genom kungligt brev den 24 november 1584, vilket på kung Johan III:s vägnar utfärdades av hertig Sigismund, vann ”vår trotjänare” Johan Copp konfirmation på sin frälsefrihet för Idingstad.
Copp´s ställningstagande för Sigismund skulle senare driva honom från gården och Sverige för gott år 1598, då kung Sigismund förlorade sitt svenska rike till farbrodern Hertig Karl (sedemera Karl IX). Denna tog senare ut sin hämnd på Sigismunds medlöpare i Linköpings blodbad.

Kung Karl IX skänkte 1602 det övergivna Idingstad till Jöns Jacobsköld som var gift med en brorsdotter till Copp.
Jacobsköld utvidgade godset 1610 och lät uppföra en stor mangårdsbyggnad av sten.
Jacobskölds byggnad blev inte gammal, år 1685 lades den i ruiner vid en eldsvåda och det skulle dröja ända till 1737 innan en ny mangårdsbyggnad kom till, då uppförd av general Burensköld. Det nya huset byggdes på den gamla källaren från 1610. 
Den var mindre än 1600-talsbyggnaden och hade endast en våning. På 1850-talet lät Idingstads ägare bygga om huset som återigen bytte skepnad.

Så gick omkring 100 år utan större underhåll, tills Sven Bertil Uhlén åren 1960-61 utförde en grundlig renovering.
Huset fick då en exteriör liknande den från 1737. Interiören ändrades dock från grunden.

(Jacobskölds vapen kan ses lämgst ner till höger på vår hemsida, Burenskölds vapen ses till vänster.)